Analiza marketingowa dystrybucji

Po wstępnej analizie przesłanych informacji o produktach związanych z utrzymaniem oczek wodnych uważam że produkty te należą do bardzo wąskiej wysublimowanej specjalizacji. Sprzedaż ich ma szansę przede wszystkim poprzez firmy związane z ogrodnictwem lub utrzymaniem zieleni - producenci, importerzy, dystrybutorzy.

Aby jakaś firma chciała podjąć się dystrybucji w Polsce musiałaby widzieć korzyści wynikające z tej działalności:
- istniejący popyt na preparaty z oferty
- czy produkt jest rozreklamowany
- czy ma atrakcyjną cenę rynkową i będzie generować satysfakcjonujący zysk
- czy jest to produkt znanej marki chętnie wybierany z pośród kilku analogicznych

Jeżeli dystrybutor miałby sprzedawać pod swoją marką to:
- preparaty mogą stanowić uzupełnienie jego palety bio preparatów związanych z ogrodnictwem
- preparaty mogą stanowić dopełnienie innych produktów związanych z oczkami wodnymi: folie, pompy, filtry, odkurzacze, fontanny itp.

Zanim podejmie się działania myślę, że na wstępie warto zrobić analizę marketingową obejmującą:
- szacunek wielkości rynku polskiego i wielkości sprzedaży
- ocena szans na rozwój rynku dla tych produktów
- określenie wielkości konkurencji, metod ich dystrybucji i promocji
- określenie zależności cenowych na rynku
- identyfikacja firm i wskazanie "głównych graczy"
- mocne punkty "głównych graczy"
- zachowania nabywców tego typu produktów
- porównanie produktów  do produktów konkurencyjnych
- ocena intensywności "budowania" potrzeby posiadania i użycia takich produktów
- wytypowanie potencjalnych kooperantów
- określenie zakresu wsparcia realizowanego
- przepisy środowiskowe, certyfikaty, opinie jednostek naukowych

Zrobienie takiej analizy jest chyba zdecydowanie mniejszym kosztem niż "testowanie w boju" i na bieżąco wymyślanie działań.

 

Script logo